Ornitoterapia

Ornitoterapia sa využíva pri liečbe ľudí všetkých vekových kategórií, od malých detí po seniorov a pri rôznych zdravotných problémoch.

Terapia má výborné využitie pre telesne postihnutých s detskou mozgovou obrnou, svalovou dystrofiou, epilepsiou, kedy sa zlepšuje jemná
aj hrubá motorika a celkovo pohybové ústrojenstvo.

U autistov pozvoľným pôsobením môže zviera plniť úlohu sprostredkovateľa medzi ich vnútorným svetom a vonkajškom.

Animoterapia pomáha u ťažko chorých pacientov, ktorých primárnym problémom nemusí byť psychický problém, napríklad onkologickí pacienti, pacienti po operácii – a prostredníctvom hladenia zvieraťa a verbálnou či neverbálnou komunikáciou so zvieraťom sa aktivuje samoliečenie
a urýchľuje sa ich rekonvalescencia.

Pri psychických ochoreniach pomáhajú zvieratá zlepšiť stav pacienta, „preberajú“ na seba ich starosti a problémy, svojou prítomnosťou odvádzajú pozornosť od problému a pomáhajú rýchlejšie prekonať prežité traumy.

Často sa uzavretí jedinci „otvoria“ práve pri kontakte so zvieratkom a tým sa rýchlejšie začlenia späť do spoločnosti.

Pre koho je ornitoterapia vhodná?

týrané a zneužívané deti,

hospitalizované deti,

pacienti s onkologickým ochorením,

seniori,

telesne postihnuté osoby,

mentálne postihnuté osoby,

pacienti s autizmom,

zmyslovo postihnuté osoby,

pacienti s epilepsiou,

osoby, ktoré sa dočasne ocitli v krízovej situácii,

ľudia s depresiami,

ľudia s pracovným vyťažením.