Pre firmy

Ornitoterapia je vhodná aj pre zamestnancov spoločností. V dnešnej dobe stresu a pracovného vyťaženia je ornitoterapia vhodným pomocníkom pre:

predchádzanie stresu a syndrómu vyhorenia v práci,

rozvoj komunikačných schopností,

zlepšenie pracovných návykov jednotlivcov ale i kolektívov,

nácvik zodpovednosti, starostlivosti a dochvíľnosti.

TIPY pre Vás

summer office - nepracujte doma, pracujte v príjemnom prostredí prírody,

možnosti firemnej marketingovej propagácie,

fotenie reklamných kampaní.