O nás

Autorom projektu "Wings for human" je tím chránenej dielne L&P, spoločnosti LAW& POLITICAL SCIENCE AGENCY s.r.o., skratka L&P s.r.o.
Táto spoločnosť je na Slovenskom trhu výnimočná nielen tým, že majiteľom spoločnosti je človek so zdravotným postihnutím, ale aj komplexnosťou služieb. Na Slovenskom trhu nie je podobná spoločnosť, vo svojej štruktúre a komplexnosti je spoločnosť unikátom. Naším zámerom je prinášať kvalitné služby, meniť postoj ľudí a zbavovať ich predsudkov. Chceme priniesť moderný pohľad na Chránenú dielňu a prácu ľudí v nej. Sny o vzájomnej užitočnosti a prospešnosti pretvárame na realitu. Chceme transformovať dobré nápady do atraktívnych produktov
a služieb pre našich zákazníkov a partnerov. Budeme poctení, ak si nás zvolíte ako svojho dodávateľa či partnera.

Cieľom projektu je:

návrat ľudí k prírode,

rozšírenie povedomia o ornitoterapií,

učenie a zlepšenie pracovných návykov,

terapeutickým účinkom predchádzať stresovým faktorom v zamestnaní a následnému syndrómu vyhorenia,

integrácia a socializácia ľudí so zdravotným postihnutím do spoločnosti,

odstraňovanie komunikačných bariér.