Pre rodiny

Rodičia s deťmi ale i jednotlivci môžu využiť ornitoterapiu aj pre svoje potešenie a kontakt s prírodou.

Je možné navštevovať aj sokoliarsky krúžok a tým sa učiť a vylepšovať si svoje poznatky z enviromentálnej výchovy.  

TIPY pre Vás

rodinné a narodeninové oslavy,

možnosť využitia priestoru na svadobné fotenie s dravcami,

školské výlety.